Lekcja Historii

DOCENT MOTYKA W SŁUŻBIE „WYBORCZEJ”, CZYLI JAK NISKO UPADŁA NAUKA W POST(?)KOMUNISTYCZNEJ POLSCE. Grzegorz Motyka, na łamach osobliwej gazety (której[…]

Więcej