28 lipca 1944

28 lipca 1944

24 lipca 2019 0 przez Marcin Czarnecki

Wczesnym rankiem rozkaz płk. Antoniego Chruściela „Montera” dociera do oddziałów. Akcja mobilizacyjna przebiega szybko i sprawnie.

Po kilkunastu godzinach tysiące ludzi czekają we wszystkich częściach miasta na ustalenie Godziny „W” i rozkaz uderzenia. Ludność stolicy bojkotuje niemieckie wezwanie do budowy fortyfikacji. Panuje nastrój oczekiwania i niepewności.

Po południu, wobec braku reakcji okupanta Komenda Główna AK decyduje się odroczyć wybuch powstania i odwołać ostre pogotowie oddziałów.

O godz. 16.00, z rozkazu pik. „Montera”, odwołane zostaje ostre pogotowie i oddziały powracają do początkowego „trwania w pogotowiu”.

kartki z kalendarza pochodzą z Muzeum Powstania Warszawskiego