30 lipca 1944

30 lipca 1944

24 lipca 2019 0 przez Marcin Czarnecki

Jednostki korpusu sowieckiego docierają na dalekie przedpola Pragi, w rejon Radzymina, Wołomina i Okuniewa.

W Śródmieściu pojawia się po raz pierwszy, w jawnym kolportażu ulicznym, konspiracyjna dotychczas prasa polska.

W mieście panuje nastrój odprężenia, mimo że na ulicach widzi się piesze i zmotoryzowane niemieckie patrole policyjne i oddziały wojskowe.

Premier Stanisław Mikołajczyk przylatuje do Moskwy na rozmowy ze Stalinem.

kartki z kalendarza pochodzą z Muzeum Powstania Warszawskiego