31 lipca 1944

31 lipca 1944

24 lipca 2019 0 przez Marcin Czarnecki

Do stolicy przybywa gen. por. lotn. Reiner Stahel, mianowany przez Hitlera dowódcą wojskowym garnizonu Warszawy.

Ma rozkaz obrony węzła warszawskiego przed ewentualnym powstaniem wszystkimi dostępnymi siłami i środkami walki.

Poranna odprawa Komendy Głównej AK kończy się postanowieniem, że walka nie zostanie podjęta 1 sierpnia. Podczas popołudniowej odprawy sztabowej dokonana zostaje ocena sytuacji w związku z informacjami o dostaniu się do niewoli dowódcy 73. dywizji niemieckiej, broniącej przedmościa oraz ruchach wojsk sowieckich, okrążających Warszawę.

Dociera też meldunek płk. dypl. Kazimierza Iranek-Osmeckiego „Hellera” o przerzuceniu na Pragę niemieckiej dywizji pancernej „Hermann Goring”.

Tadeusz „Bór” Komorowski

Ok. godz. 17.30 na naradę przybywa płk Antoni Chruściel „Monter”, dysponujący doniesieniami o wkroczeniu Armii Czerwonej na Pragę. Po przeanalizowaniu sytuacji gen. „Bór”, w obecności i za zgodą Delegata Rządu RP na Kraj, wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego „Sobola”, wydaje płk. „Monterowi” rozkaz rozpoczęcia akcji zbrojnej w Warszawie następnego dnia o godz. 17.00.

Zaszyfrowany rozkaz o wybuchu powstania gotowy jest o godz. 20.00. Nie dociera tego dnia do adresatów ze względu na godzinę policyjną. Mobilizacja sił powstańczych dotyczy 40- 45 tyś. ludzi zorganizowanych w ośmiu obwodach podległych Komendzie Okręgu Warszawskiego AK oraz w oddziałach wydzielonych.

Obwody zachowuje dotychczasowe numery:
I. Śródmieście – krypt. „XXI”, dowódca ppłk Edward Pfeiffer „Radwan”;
II. Żoliborz – krypt. ,,XXII”, dowódca ppłk Mieczysław Niedzielski „Żywiciel;
III. Wola – krypt. „XXIII”, dowódca mjr Jan Tarnowski ,,Waligóra”;
IV. Ochota – krypt. ,,XXIV”, dowódca ppłk Mieczysław Sokołowski „Grzymała”;
V. Mokotów – krypt. „XXV” , dowódca ppłk Aleksander Hrynkiewicz „Przegonia”;
VI. Praga – krypt. „XXVI”, dowódca ppłk Antoni Żurawski „Bober”;
VII. Powiat – krypt. „XXVII”, „Obroża”, dowódca mjr Kaizimierz Krzyżak „Bronisław”;
VIII. Okęcie – krypt. „XXVIII”, dowodza mjr Stanisław Baiarz „Wysocki”, „Gniewosz”.

kartki z kalendarza pochodzą z Muzeum Powstania Warszawskiego