50 złotych 1929

50 złotych 1929

2 stycznia 2019 0 przez Mateusz Śmigły

Banknot 50 – złotowy zaprojektowany przez Zygmunta Kamińskiego , według banknotu z 1925 roku, wyemitowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie 1 września 1929 roku. W obiegu od 20.10.1929 do 7.05.1940 roku.

 

[Obrazek: banknot1.jpg]
awers banknotu

 

Na awersie dwie postacie symbolizujące rolnictwo i przemysł. Na rewersie dwa budynki Banku Polskiego.

 

[Obrazek: banknot2.jpg]
rewers banknotu

 

Od lewej dawny Bank Polski i Giełda obecnie Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II i Pałac Ministra Skarbu wchodzący w skład Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym.

 

[Obrazek: banknot4.jpg]
dawny Bank Polski na zdjęciu z 1938 roku

 

Po prawej Reduta Bank Polski przy Bielańskiej 10 w Warszawie. Od roku 1926 mieścił się w nim Bank Polski Spółka Akcyjna. W czasie okupacji znajdował się w nim Bank Emisyjny, podczas powstania warszawskiego rejon ciężkich walk. Po wojnie wyburzono jego znaczną część, pozostawiając jedynie zachodnie skrzydło.

 

[Obrazek: banknot5.jpg]
ruiny Reduty Banku Polskiego w grudniu 1958 roku. Zdjęcie pochodzi ze strony Österreichische Nationalbibliothek

 

Banknot zachowuje ciągłość oznaczeń serii z niemal identycznym banknotem 50 zł z 1925 roku.

 

Podpisy: Prezes Banku Władysław Wróblewski, Naczelny Dyrektor Władysław Mieczkowski, Skarbnik Stanisław Orczykowski.

 

[Obrazek: banknot3.jpg]
powiększone godło Polski, z rewersu banknotu

 

źródła:
kolekcja Tropicieli Historii

fotopolska.eu
poszukiwania.pl