Carl Clauberg

Carl Clauberg

29 grudnia 2018 0 przez Marcin Czarnecki

Profesor Carl Clauberg rozpoczął eksperymenty sterylizacyjne na więźniarkach w baraku 30 w więźniarskim szpitalu w obozie kobiecym w Birkenau.

Przydzielono mu kilka więźniarek, które przebywały w baraku 27, do jego wyłącznej dyspozycji. Przyjeżdżał dorywczo i za każdym razem robił po kilka zabiegów, podając kobietom zastrzyki do wnętrza części rodnych, a następnie prześwietlał je w stacji rentgenologicznej i robił zdjęcia.

W wyniku konferencji odbytej w dniach 7 i 8 lipca 1942 r. z udziałem Himmlera, prof. dr. Karla Gebhardta i Richarda Glücksa (inspektora obozów koncentracyjnych) prof. dr Carlowi Claubergowi (autorytetowi w zakresie leczenia bezpłodności kobiet, podczas wojny ordynatorowi oddziału chorób kobiecych w szpitalu w Chorzowie) powierzono zadanie wyszukania najwłaściwszej metody sterylizacji, umożliwiającej sterylizację nieograniczonej liczby osób w jak najkrótszym czasie, możliwie jak najprostszym sposobem.

Clauberg rozpoczął realizację zadania pod koniec 1942 r. w baraku nr 30 na terenie szpitala w obozie kobiecym (BIa) w Birkenau. W kwietniu 1943 r. Rudolf Höss oddał do dyspozycji Clauberga blok nr 10 w obozie macierzystym Auschwitz. W znajdujących się na piętrze tego bloku dwóch salach, przebywało stale od około 150 do około 400 Żydówek z różnych państw.

Opracowana przez Clauberga metoda bezoperacyjnej masowej sterylizacji przebiegającej pod pozorem badania ginekologicznego polegała na wprowadzaniu do kobiecych narządów rodnych (po uprzednim stwierdzeniu drożności jajowodów), specjalnie w tym celu spreparowanego drażniącego środka chemicznego. Wywoływał on ostry stan zapalny, po upływnie którego po kilku tygodniach następowało zarośnięcie jajowodów, a tym samym ich niedrożność. Efekt eksperymentów sprawdzany był każdorazowo metodą rentgenowską.

Opisane zabiegi przeprowadzane były w sposób brutalny i często wywoływały komplikacje w postaci zapalenia otrzewnej i krwotoków z dróg rodnych, przebiegających z wysoką gorączką i ogólną posocznicą. W licznych przypadkach były one przyczyną zapaści powodującej zgon. Część Żydówek na skutek eksperymentów Clauberga zmarła, część uśmiercono celem przeprowadzenia sekcji zwłok.

źródło Auschwitz.org