Czarownice Himmlera – z kartoteki procesów o czary / Himmler’s witches – from witchcraft process files

Czarownice Himmlera – z kartoteki procesów o czary / Himmler’s witches – from witchcraft process files

22 listopada 2018 0 przez Marcin Czarnecki

English version behind Polish

>>> WESPRZYJ PROJEKT <<<

Czarownice kiedyś i dziś

W dzieciństwie niemal każdy z nas z zapartym tchem czytał lub słuchał opowieści, w których czarnym charakterem była zazwyczaj zgarbiona i szpetna, latająca na miotle staruszka ciesząca się towarzystwem czarnego kota. Właśnie taki obraz czarownicy utrwalił się w kulturze popularnej i niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pod odpychającą maską wiedźmy, ukryte jest prawdziwe cierpienie tysięcy ludzi dawno temu oskarżonych o czary. Za pośrednictwem naszego projektu, chcemy przybliżyć ich historię i choć w niewielkim stopniu „odczarować” wykrzywiony obraz czarownicy.

Zjawisko prześladowania ludzi za czary było powszechne w Europie na przestrzeni 1450-1750 r. W tym okresie torturowano i spalono na stosie wiele tysięcy ludzi – zarówno mężczyzn jak i kobiet. Dokładne dane dotyczące liczby ofiar nie są znane, gdyż wydarzenia te nie są jeszcze dostatecznie zbadane. Wokół problemu narosło wiele mitów i półprawd, które nasz projekt może obalić, dzięki czemu mamy szansę wspólnie przywrócić człowieczeństwo ofiarom tamtych niechlubnych wydarzeń.

Kartoteka procesów o czary

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się zbiór akt odnoszących się do tysięcy osób oskarżonych o czary na przestrzeni kilku wieków. Kartotekę stanowi 3887 jednostek archiwalnych zgromadzonych w latach 1935-1944 z inicjatywy Heinricha Himmlera, który powołał do tego celu specjalną komórkę SS, tzw. H-Sonderkommando. Pełna nazwa tych archiwaliów brzmi: Zespół 53/975/0 – „Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy Sztafet Ochronnych Wydział Archiwalny – komórka do spraw badań procesów o czary”. Te unikatowe akta znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu i trafiły tam po wojnie, odnalezione przypadkowo w pałacu nad Jeziorem Sławskim w Sławie. Dokumenty skryte pod nazwą „Kartoteka procesów o czary” są niezaprzeczalnym „białym krukiem” na skalę światową i stanowią tylko 1/3 całości archiwaliów wytworzonych przez Niemców w latach 1935-1944.

Album „Czarownice Himmlera”

„Czarownice Himmlera – z niemieckiej kartoteki procesów o czary” to projekt naukowy, którego celem jest cyfryzacja i wydanie w formie albumu unikatowych rycin, odnalezionych w poznańskim archiwum. W centrum naszego zainteresowania jest seria „Ilustracje” w skład której wchodzi 11 jednostek archiwalnych, zawierających m.in. fotokopie rycin z XV-XIX w.

Priorytetem dla niemieckich uczonych z H-Sonderkommando były badania historyczne i archiwalne oraz gromadzenie wszelkich dokumentów i dowodów dotyczących procesów o czary oraz stosowanych kar i tortur na przestrzeni kilku wieków.

Poza rycinami stanowiącymi unikalne źródło historyczne album będzie wzbogacony o interesujący, naukowy komentarz oraz merytoryczną recenzję naukową.

Starannie wyselekcjonowane grafiki zostały skrupulatnie opisane i usystematyzowane w ramach logicznej całości. Obszerny komentarz naukowy oraz przypisane mu ryciny odsłaniają przed nami każdy z etapów w procesie oskarżenia czarownicy o kontakty z siłami nadprzyrodzonymi – od oskarżenia po śmierć. Wiele z grafik, które znajdują się w albumie powstało dokładnie w czasach prześladowań o czary co czyni tą publikację jeszcze bardziej wiarygodną i wstrząsającą.

Zależy nam aby poszerzać wiedzę na temat czarostwa oraz procesów o czary z jakimi borykał się świat na przestrzeni kilku wieków. Nie są to zjawiska dostatecznie zbadane a wiele faktów ich dotyczących zostało zakłamanych lub przesadnie zmitologizowanych. Wierzymy że nasza publikacja wniesie swój wkład do wielu zagadnień z zakresu historii nowożytnej Europy, dlatego zwracamy się do wszystkich o wsparcie naszego projektu.

Kim jestem?

Nazywam się Bożena Ronowska, jestem doktorantką historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie piszę rozprawę doktorską na temat procesów o czary. Problem procesów o czary zajmuje mnie od czterech lat, w tym czasie poczyniłam wielkie postępy w pisaniu swojej rozprawy. Jej nieodłącznym elementem są kwerendy archiwalne zachowanych dokumentów procesowych, pochodzących z XVII i z pierwszej połowy XVIII wieku. Podczas jednej z takich kwerend  natrafiłam na omawiane dokumenty, dotyczące badanej tematyki. Od tej pory nie przestaję myśleć o tym, by pokazać je światu.

W tej chwili całą swoją energię poświęcam na badanie akt procesowych domniemanych czarownic przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych. Wiele tworzę, jeszcze więcej piszę i publikuję. Jestem autorką jedenastu recenzowanych artykułów naukowych na temat czarostwa, a także kilkudziesięciu felietonów popularnonaukowych o kulturze ludowej. Swoją siłę czerpię z radości życia, chętnie dzielę się swoją wiedzą z innymi podczas wykładów i spotkań autorskich.

Temat czarostwa znam bardzo dobrze, tutaj można przeczytać jeden z artykułów naukowych mojego autorstwa, który dotyczy „Kartoteki procesów o czary” pt. „Proces w Ceynowie według Himmlers Hexenkartothek”.

Badania naukowe dotyczące czarów i czarownic opisuję na blogu procesyoczary.wordpress.com

Specyfikacja albumu

 • Nakład: 500 egz.
 • Format: 215×253 mm (pion);
 • Objętość: 220 str.;
 • Druk wnętrza książki: czarno-biały;
 • Papier na wnętrze: offset 130 g;
 • Okładka kolorowa, twarda (+ obwoluta)

Spis treści

 1. Recenzja
 2. Wstęp
 3. Rozdział 1. Wczesnonowożytna ikonografia dotycząca czarostwa
  • Starodruki – ważny głos w debacie publicznej o czarach
  • Ikonografia XIII-XVII w. w kontekście zarzutów stawianych czarownicom
 4. Rozdział 2. Cierpienie i śmierć zgodnie z wykładnią wczesnonowożytnego prawa
  • Przed wyrokiem
  • Rodzaje prób, kar i tortur stosowanych wobec osób oskarżonych o czary
  • Pozostałe rodzaje kar, prób i tortur
   • Kary hańbiące
   • Tortury wybrane z Theresiany
   • Pozostałe tortury
   • Pozostałe kary śmierci
 5. Rozdział 3. Wpływ ideologii okultystycznych na zmiany w pojmowaniu wczesnonowożytnych czarownic
 6. Bibliografia

Wydawca

 

Kosztorys

L.P KOSZT KWOTA FINANSOWANIE
1. Redakcja i korekty 2 000 zł Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
2. Koszty wydania I 8 000 zł Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
3. Koszty wydania II 1 000 zł Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
4. Koszty wydania III 900 zł Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
5. Koszty wydania IV 2 300 zł Kampania społeczna
6. Skład 3 000 zł Kampania społeczna
7. Nagrody + pozostałe opłaty 1 800 zł Kampania społeczna
8. 10% prowizja polakpotrafi.pl  800 zł Kampania społeczna

Koszt całkowity projektu: 19 800 zł

Kwota do zebrania w ramach kampanii:  8 000 zł

Co już zrobiono?

 • Digitalizacja i retusz graficzny rycin
 • Wstęp i komentarz do ilustracji
 • Projekt okładki i obwoluty
 • Makieta albumu
 • Recenzja

Co jest do zrobienia?

 • Redakcja tekstu
 • Korekta tekstu
 • Skład
 • Druk

Inne cele akcji

Jeśli zbierzemy więcej niż 100% zakładanej kwoty, nadwyżkę przeznaczymy na zwiększenie nakładu książki.

Sponsor główny

Sponsorzy

 

Patronat medialny

Współpraca

   


Dr hab. MICHAEL OSTLING

Konsultacja i recenzja naukowa

Uniwersytet w Queensland, Australia – Międzynarodowy autorytet w dziedzinie procesów o czary. Autor wielu publikacji naukowych omawiających także problem polskiego czarostwa.

 

BOGUSŁAW WIKTOROWICZ

Cyfryzacja rycin, produkcja filmu promocyjnego, koordynacja projektu

Realizator dźwięku, filmowiec, miłośnik kina. Od 12 lat zajmuje się realizacją dźwięku na planie filmowym, produkcją, postprodukcją dźwięku oraz sound designem. Zafascynowany historią czarostwa oraz procesami o czary.

www.dualtone.net

 

SIMEON GENEW

Projekt graficzny książki i skład tekstu

Grafik, ilustrator. Jako projektant publikacji, specjalizuje się w ilustrowanych wydawnictwach wielostronicowych o tematyce historycznej, kulturowej, książkach naukowych i popularno-naukowych oraz ekskluzywnych publikacji dla biznesu. Wykładowca klasycznego rysunku, grafiki ilustracyjnej i sztuki cyfrowej na Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

 

KAROL KOSAKOWSKI

Realizacja filmowa, współpraca reżyserska, efekty specjalne i kolor korekcja.

Człowiek o wielu zdolnościach. Trudno je opisać w jednym zdaniu. Nieoceniona pomoc na każdym etapie produkcji projektu.

 

OLEK LEYDO

Autor zdjęć do filmu promocyjnego.

Archeolog i socjolog z wykształcenia, z pasji podróżnik i poszukiwacz przygód. Zawodowo zajmuje się filmem – reżyser i operator.

www.leydofilm.pl

MAGDALENA KOWALSKA-CICHY

Współpraca historyczna

Kulturoznawca i historyk, bada historię procesów o czary w Lublinie i okolicach.

nietylkoczarownice.blogspot.com

Patronat

 

Wsparcie

Nagrody

 

Album „Czarownice Himmlera”

 

Zakładki do książek

 

Pamiątkowa pocztówka

Grafika A3 do oprawy (bez ramy, wysyłana w zabezpieczonej tubie)

 

Kiedy nagrody?

Nagrody zostaną rozdysponowane po zakończeniu kampanii. Upominki elektroniczne wyślemy po zakończeniu akcji. Nagrody rzeczowe wysyłane pocztą tradycyjną na wskazany adres, zostaną nadane po wydrukowaniu książki.

Nagrody przeznaczone do odbioru osobistego zostaną przekazane podczas spotkania z autorką książki.

Jak przekazać swoje wsparcie?

 • Wybierz nagrody i kliknij „WESPRZYJ PROJEKT”
 • Zaloguj lub zarejestruj się na stronie
 • Potwierdź swój wybór odnośnie nagród
 • Wybierz kanał płatniczy i kliknij „ZAPŁAĆ”

>>> WESPRZYJ PROJEKT <<<

Kontakt

Himmler’s witches – from witchcraft process files

Witches in the Past and Present

In childhood almost everyone with bated breath read or listened to stories which as the black character usually featured a stooping, ugly crone zipping through the air on a flying broomstick, and living with a black cat for a companion. This image of a witch has become fixed in popular culture and few of us realise that a repulsive mask of a witch hides the suffering of thousands of individuals accused of witchcraft in the days of old. Our project aims to present their story and even to a small degree ‘demystify’ the distorted image of a witch.

The phenomenon of persecution of people for witchcraft became widespread in Europe during the period spanning the years 1450-1750. These times saw thousands of people, both men and women, face torture and death by burning at the stake. Precise data on the number of victims is unknown since these events have not been sufficiently researched yet. Numerous myths and half-truths surround the problem, and our project may help to debunk them, this way affording us a chance to, through a joint effort, restore humanity to victims of those shameful events.

Witchcraft Trials Archive

What is hidden behind this mysterious name is a collection of files concerning thousands of people accused of witchcraft over the span of several centuries. The archive consists of 3,887 archival units collected in the years 1935-1944 to the initiative of Heinrich Himmler who formed a special SS unit for this purpose, the so-called H-Sonderkommando. The full name of this archive is: Collection 53/975/0 – The Reich Main Security Office Schutzstaffel Archive Department unit for witchcraft trial investigation.These unique files are currently in the collection of the State Archive in Poznan,where they arrived after the war, accidentally discovered in a palace on the shores of Jezioro Sławskie in Sława. The documents collected under the name of ‘Witchcraft Trials Archive’ are undoubtedly a rara avis on the global scale and constitute only 1/3 of all archival materials generated by Germans in the years 1935-1944.

‘Himmler’s Witches’

‘Himmler’s Witches – from the German Witchcraft Trials Archive’ Archive’ is an academic project aiming at digitalisation and publication in the form of an album of unique drawings and prints discovered in the Poznan archive. Our interest focuses on a series entitled ‘Illustrations’ comprising 11 archival units which contain, among others, photocopies of drawings and prints dating from the 15th and 16th centuries.

For the German scientists from the H-Sonderkommando the priority was to carry out historical and archival research as well as to collect any and all documents and evidence related to witchcraft trials, but also to types of punishment and torture used over the span of several centuries.

Next to drawings and prints constituting a unique historical source, the album will be provided with an interesting academic commentary and a content-related scientific review.

Carefully selected engravings have been diligently described and systematised in the frames of a logical whole. The extensive academic commentary and drawings associated therewith reveal each stage in the procedure of charging bringing charges of contacts with supernatural powers against the witch – from accusation to death. Many engravings in the album were created precisely during the times of persecutions, which renders this publication even more credible and shocking.

We want to broaden the knowledge on witchcraft and witchcraft trials which the world grappled with over the period of several centuries. These phenomena are not sufficiently examined, whereas many facts related to them have been distorted or excessively mythologized. We believe that our publication will make a contribution to many a subject in the scope of modern history of Europe. This is why we request all interested parties to support our project.

Who Am I?

My name is Bożena Ronowska, I am a PhD student at University of Gdansk, where I study history, history of art, and archaeology. Presently, I am working on a PhD thesis on witchcraft trials. The subject of witchcraft trials has occupied my interest for the last four years – a period resulting in a huge progress in the work on my PhD thesis. An inseparable element of this work is archive research into preserved trial documents originating from the 17th and the 1st half of the 18th centuries. During one of such searches I stumbled upon the above-mentioned documents concerning the set of issues I investigate. Since that moment I cannot stop thinking how to show them to the world.

Currently, all my energy is dedicated to studying the trial files of alleged witches which are stored in the State Archive collection. I create a lot, I write and publish even more. I have authored eleven peer-reviewed articles on witchcraft, as well as dozens of popular science and academic papers on popular and folk culture. I draw my strength from the joy of life, I gladly share my knowledge during lectures and public talks.

I am very well acquainted with the subject of witchcraft, one of my academic articles on the Witchcraft Trials Archive entitled „Proces w Ceynowie według Himmlers Hexenkartothek”can be read here.

I provide description of the academic research into witchcraft and witches on the blog at procesyoczary.wordpress.com

Album Specification

 • Number of copies: 500;
 • Format: 215×253 mm (vertical);
 • Volume: 220 pages;
 • Book interior print: black-and-white;
 • Interior paper: offset 130 g;
 • Colour hardback (+ jacket)

 

Publisher

Cost Estimates

No COST ITEM AMOUNT FINANCING
1. Edition and corrections PLN 2 000 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
2. 1st edition costs PLN 8000 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
3. 2nd edition costs PLN 1000 Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
4. 3rd edition costs PLN 900 Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
5. 4th edition costs PLN 2300 Crowdfunding
6. DTP PLN 3000 Crowdfunding
7. Prizes + other costs PLN 1800 Crowdfunding
8. polakpotrafi.pl 10% commission PLN 800 Crowdfunding

Project Total Cost: PLN 19 800

Amount to be raised in the frames of the crowdfunding campaign: PLN 8 000

What has already been done?

 • Digitalisation and graphic retouch of drawings
 • Foreword and commentary to the illustrations
 • Cover and jacket design
 • Album dummy
 • Review

What needs to be done?

 • Text edition
 • Text correction
 • DTP
 • Printing

Initiative’s Other Goals

If more than 100% of the assumed amount is raised, the surplus shall be allocated to increasing the number of copies to be printed.

>>> SUPPORT THIS PROJECT <<<