Eksperymenty żywnościowe – Codex Alimentarius

Eksperymenty żywnościowe – Codex Alimentarius

25 czerwca 2018 0 przez Mateusz Śmigły

Czy to prawda, że światu grozi zbrodnia straszliwsza i bardziej masowa od tych, jakich ludzie doświadczyli już w przeszłości? A jeśli tak, to czy faktycznie stoją za nią politycy najbardziej wpływowych państw i szefowie najbogatszych korporacji? Co kryje się za tajemniczo brzmiącą łacińską nazwą Codex Alimentarius? Niewyobrażalne wprost zagrożenie, czy jedynie panika i coraz bardziej powszechna teoria spisku? A jeśli tak, to dlaczego na świecie powstaje coraz więcej organizacji zrzeszających wybitnych naukowców, którzy jawnie i wprost krzyczą przeciwko   Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius to kodeks żywnościowy – zbiór norm dotyczących żywności, obowiązujących niemal na całym świecie. Po raz pierwszy ogłoszony został w 1963 roku. Obecnie członkami Komisji Kodeksu Żywnościowego, związanej z Organizacją Narodów Zjednoczonych, są 174 państwa.

Kodeks zbrodniarza?

Za twórcę Codex Alimentarius uważa się Fritza ter Meer, niemieckiego naukowca i zbrodniarza wojennego, który podczas II Wojny Światowej pracował dla koncernu farmaceutycznego I.G. Farben. Nowe preparaty testował na więźniach obozu Auschwitz.

[Obrazek: IG_Farben_1925.jpg]
logo I.G. Farben, 1925 rok

Po wojnie Fritz ter Meer został skazany w Norymberdze na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność po 4 latach i został prezesem firmy Bayer, która należała do spółki firmy I.G. Farben. I.G. Farbenindustrie miał ponad 42 proc. udziałów w firmie Degesch produkującej Cyklon B, wykorzystywany przez Niemców do eksterminacji podczas wojny. Koncern prowadził także eksperymenty medyczne na więźniach obozów koncentracyjnych Auschwitz Birkenau (np. wstrzykiwanie benzyny syntetycznej w serce). Dostarczał także metanol oddziałom SS, którym uśmiercano więźniów i spalano zwłoki w krematoriach. W 1945 roku całkowity zysk wojenny netto I.G. Farbenindustrie oszacowano na 6 mld marek niemieckich! Na więźniach obozów koncentracyjnych spółki sprawdzały też, jak organizm człowieka radzi sobie bez dostarczenia witamin i minerałów i jakie czynniki chemiczne wpływają na to, aby u kobiet i mężczyzn wywołać niepłodność za pomocą chemii, którą spożywamy na co dzień.

[Obrazek: meer1.png]

dyrektor Bayer I.G. Farben, Fritz ter Meer. Norymberga skazała go za zbrodnie przeciw ludzkości na 7 lat. Wyszedł po 4 latach dzięki Nelsonowi Rockefellerowi, a po 10 latach był przewodniczącym firmy Bayer

Zbrodniczy plan sprzed lat?!

W 1963 roku Fritz ter Meer miał zainicjować powstanie Komisji Codex Alimentarius, za którą stoją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organizacja Żywności (FAO). Komisja działa do dziś i jak twierdzą jej zagorzali przeciwnicy, realizuje swój zbrodniczy plan sprzed lat…

Oficjalny, nadrzędny cel Komisji Codex Alimentarius to ochrona zdrowia i interesów konsumentów. Do końca 2009 roku wszystkie zalecenia kodeksu mają wejść w życie we wszystkich krajach świata. Przeciwnicy kodeksu z przerażeniem mówią o konsekwencjach.

[Obrazek: igfarben5.jpg]

 

[Obrazek: igfarben6.jpg]
I.G. Farben Industrie AG, w 1933 r. Siedziba główna,Franfurkt

Nielegalne to co zdrowe

Po wprowadzeniu nowych dyrektyw Codex Alimentarius z początkiem 2010 roku, nielegalna będzie sprzedaż większości naturalnych witamin, suplementów mineralnych oraz leków ziołowych. Wiele z nich już zostało zabronionych. Kodeks przewiduje zakaz promowania naturalnych środków leczniczych i terapii, a nawet witamin, oprócz tych oferowanych przez posiadające odpowiednie uprawnienia koncernów farmaceutycznych.

Hodowane na mięso zwierzęta będą dostawać antybiotyki i hormony wzrostu, a jadalne rośliny trzeba będzie traktować pestycydami i napromieniowywać. Przydomowa uprawa warzyw, owoców i ziół będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym zdobyciu odpowiednich zezwoleń i poddaniu się państwowej kontroli. Kodeks podwyższa dopuszczalne wartości konserwantów w żywności i wszelkiej chemii, dopuszcza produkty GMO oraz napromieniowanie konserw bez konieczności informowania o tym konsumenta! Kodeks obniża minimalne zawartości odżywcze i energetyczne w żywności.

[Obrazek: 02.jpg]

Zagłodzą miliardy?

Kontrola nad żywnością i lekami znajdzie się w rękach najważniejszych rządów i najbardziej wpływowych korporacji. Przeciwnicy kodeksu twierdzą, że nie można wyobrazić sobie bardziej nieograniczonej władzy, niż decydowanie o tym co będziemy jedli. Powołując się na szacunki ekspertów, także tych związanych z ONZ, alarmują, że przestrzeganie przepisów doprowadzi do śmierci trzech miliardów ludzi!

Miliard po prostu umrze z głodu, nie będąc w stanie zdobyć ilości pożywienia niezbędnej do przetrwania. Przyczyną śmierci dwóch miliardów będą choroby – normalnie niezbyt groźne, jednak zabójcze dla organizmów osłabionych niedożywieniem, albo skutkami jakie niesie za sobą spożywanie wyłącznie modyfikowanej, bezwartościowej żywności z dużą ilością konserwantów i chemii.

Zaplanowana zbrodnia?

Przeciwnicy kodeksu przekonani są, że twórcy Codex Alimantarius doskonale zdają sobie sprawę ze skutków, jakie ze sobą niesie. Nie są jednak zgodni co do tego, czy miliardy ofiar traktowane będą jako efekt uboczny, czy też jest to zaplanowana zbrodnia?

Niektórzy uważają, że jest to metoda na ograniczenie światowej populacji, o co od lat zabiega ONZ, promując jednak bardziej „humanitarne” sposoby.

Wydaje się, że tylko szaleńcy mogliby świadomie doprowadzić do śmierci głodowej miliardów ludzi. W historii świata nie brakowało jednak szaleńców realizujących z powodzeniem masową zbrodnię, wystarczy choćby spojrzeć na XX wiek. A Codex Alimentarius nie jest niczyim wymysłem i będzie wprowadzony w życie.

[Obrazek: igfarben3.jpg]
największy kompleks przemysłowy I.G. Farben – Auschwitz (KZ Buna-Monowitz w Monowicach). Kilkakrotnie większy od KL Auschwitz-Birkenau. Kredyt 1 miliard marek na budowę — z Rotszyldowskiego Deutsche Bank. Więźniowie obozu — siłą niewolniczą i królikami doświadczalnymi dla eksperymentalnych leków

 

[Obrazek: igfarben7.jpg]
Reichsführer-SS Heinrich Himmler zwiedza plac budowy Buna-Monowitz w towarzystwie oficerów SS i inżynierów I.G. Farben

Świat jest przeciwny

Na całym świecie powstają organizacje promujące zdrowe odżywianie, które głośno sprzeciwiają się kodeksowi. Nie brakuje też przeciwników w Polsce. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu odbyły się seminaria „Codex Alimentarius a nasze zdrowie”. 29 czerwca 2009 roku po raz pierwszy do Polski przyjechał dr Robert Verkerk, dyrektor wykonawczy i naukowy Alliance for Natural Health (Koalicja na Rzecz Naturalnego Zdrowia), wybitny międzynarodowy specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, środowiska i zdrowia oraz toksykologii przyrodniczej, nauk żywieniowych i oceny ryzyka. Prowadzona przez niego Alliance For Natural Health z zespołem adwokatów wiele razy z sukcesem zablokowała niekorzystne dla ludzi zarządzenia dotyczące żywienia. Ostatnio organizacja skupia się najbardziej na Codex Alimentarius.

— „Kodeks wykorzystywany jest do ekonomicznego uzależniania kolejnych krajów, poprzez pozbawianie ich samowystarczalności i wtłaczanie ich w tryby mechanizmu globalnego handlu (tzw. imperializm korporacyjny). Wpływa to na niszczenie naturalnego dziedzictwa tych krajów i zdrowia ich mieszkańców” – powiedział podczas seminarium w Warszawie doktor Robert Verkerk.

Dr Verkerk zaapelował o aktywne włączenie się do ruchu dążącego do stworzenia nowego zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej, opartego na wartościowym pożywieniu, stosowaniu przede wszystkim naturalnych środków leczniczych i o ochronę społeczeństwa przed zanieczyszczeniami: chemicznymi, biologicznymi, radiowymi, genetycznymi, itp.

„tylko świadomy wybór pożywienia i metod leczenia, zdobywanie i propagowanie wiedzy, współpraca (także w ramach sieci organizacji pozarządowych), obywatelskie akcje oraz angażowanie polityków wszystkich szczebli może zahamować postępującą degradację żywności, środowiska i pogorszenie stanu zdrowia ludzkości.”

W Polsce społeczną obroną przed „złym prawem” zajmuje się Kampania Natura bez Granic (http://www.fnbg.org), a także serwis http://www.stopcodex.pl i Kampania Naturalne Nielegalne!? Nigdy!!! (http://www.naturalnenielegalne.pl). Organizatorzy kampanii informują o zagrożeniach wolnego dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności, oraz medycyny naturalnej i konsekwencjach Codex Alimentarius.

Zdjęcia i podpisy na niniejszej stronie — z prezentacji dr Matthiasa Ratha na konferencji w b. KL Auschwitz 13.11.2007  pt. Z Norymbergi do Brukseli http://www.relay-of-life.org/speech/speech.html

Ten wielki człowiek powiedział m.in.:

„Nie jesteśmy tu dziś sami. Jest z nami pamięć milionów brutalnie pomordowanych w obozach Auschwitz I, Birkenau oraz I.G. Farben Monowitz. Są z nami ludzie z Polski, Czechosłowacji, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Holandii , Norwegii, Rosji, Jugosławii i wielu innych krajów. Są z nami Żydzi, Słowianie i wszyscy pomordowani li tylko z powodu swej rasy i narodowości. Chylimy się do ziemi przed wami. Jesteśmy tu dziś czcząc pamięć o was.

Jest dla mnie szczególnym zaszczytem być tu dziś między wami, stróżami pamięci o Auschwitz, ponieważ urodziłem się w Niemczech. Najpierw chciałbym pochylić się przed wami wszystkimi i prosić o przebaczenie za zbrodnie popełnione przez Niemców tu w Auschwitz i w świecie.”


 

Panowie z I.G. Farben

Witryna http://www.dr-rath-foundation.org opublikowała poważne, udokumentowane oskarżenia pod adresem Helmuta Kohla, byłego niemieckiego męża stanu. Młody Kohl wyciągał słupy graniczne na granicy z Francją. Wspólnie z kolaborantem nazistowskiego reżimu Vichy we Francji, Francoisem Mitterandem, Kohl opracował koncepcję obecnej zintegrowanej Europy. Zwykł mawiać: „Siła ma rację w polityce i wojnie”. Kohl planował rozłam Jugosławii i był siłą napędową układu w Maastricht. Już w 1995 roku powiedział: „Przyszłość będzie należała do Niemców, gdy zbudujemy europejski dom”.

Skoro Polska jest w Unii, należy przypomnieć powiązania Kohla z promotorami III Rzeszy, którzy następnie finansowali powstawanie UE. Zarządców kartelu I.G. Farben, skazano po II Wojnie Światowej za okropne zbrodnie popełnione w ich zakładzie w Auschwitz. W latach 1950-tych zrehabilitowano ich jednak i ponownie objęli kierownicze stanowiska w firmach, które finansowały Kohla. Firmy chemiczne Bayer, Hoechst i BASF- te, które zbiły fortuny na hitleryzmie, lansowały integrację Europy, jak za nazistów. Robiły to przez Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Wielu z przywódców tych firm otrzymało nagrody od nazistów i powojennych rządów Niemiec.

W 1926 roku, Hoechst, Bayer i BASF, główne koncerny chemiczne Niemiec, połączyły się w gigantyczną spółkę –  I.G. Farbenindustrie AG, produkującą leki ale też środki wybuchowe. I.G. Farben był największym sponsorem funduszu wyborczego Hitlera. Międzynarodowa działalność tej spółki posłużyła zbieraniu informacji wywiadowczych dla Niemiec. I.G. Farben produkował Cyklon-B, zabójczy gaz z Hoechsta, służący do eksterminacji w obozach zagłady. Zakłady IG Auschwitz były większe niż obóz w Oświęcimiu, skąd firma czerpała siłę roboczą i gdzie pomagała w zagładzie, oraz wypróbowywała nowe chemikalia i leki na więźniach, tysiące z nich uśmiercając.

[Obrazek: 01.jpg]

W liście z 1941 roku od dr Otto Ambrowa, dyrektora I.G. Farben Frankfurt, czytamy, że przyjaźń I.G. Farben z SS pomogła przyspieszyć budowę zakładów Auschwitz-Buna, mimo oporów pewnych pomniejszych biurokratów. W liście z 1944 roku, I.G. Farben żąda energicznej kary dla niewolniczego pracownika w Auschwitz-Monowitz.

W 1946 roku, rząd USA wywnioskował: bez I.G. Farben, II Wojna Światowa po prostu byłaby niemożliwa. Musimy zrozumieć, że to nie psychopata Adolf Hitler, czy jakieś złe geny Niemców przyniosły II Wojnę Światową. Chciwość firm takich, jak Bayer, BASF i Hoechst, była kluczowym czynnikiem w spowodowaniu Holocaustu.

[Obrazek: igfarben8.jpg]
strategia I.G. Farben z 1940 r. dla „Europejskiego Reichu”: hitlerowcy i I.G. Farben liderem, wspólna waluta i prawo patentowe, jeden europejski sąd apelacyjny pod ich kontrolą

Oto haniebny poczet zarządców I.G. Farben z czasów wojny:

Fritz ter Meer (1884-1967)

Członek komitetu wykonawczego I.G. Farben w latach 1926-1945, odpowiedzialny za I.G. Auschwitz. Oświadczył przed trybunałem w Norymberdze: „Przymusowa praca nie wyrządziła znacznych obrażeń, bólu, ani cierpień więźniów, szczególnie, że alternatywą byłaby dla nich śmierć.” Dostał 7 lat więzienia w 1948 roku za rabunek i zniewolenie. Zwolniony w 1952 roku za wstawiennictwem możnych przyjaciół. W latach 1956-1964 przywrócony na stanowisko w zarządzie Bayera.

Otto Ambros (1901-?)

Członek komitetu wykonawczego I.G. Farben w latach 1938-1945, członek komitetu chemicznego i przewodniczący komisji K (agenci wywiadu). Odpowiedzialny za wybór, planowanie, budowę i eksploatację I.G. Auschwitz. Otrzymał nazistowski order w 1945 roku. Skazany na 8 lat w 1948 roku za zniewolenie, wypuszczony w 1952 roku. Od 1954 roku, przewodniczący, zastępca i członek zarządu w Chemie Gruenenthal, Pintsch Bamag AG, Knoll AG, Feldmuehle Papier- und Zellstoffwerke, Telefunken GmbH, Gruenzweig & Hartmann, Internationale Galalithgesellschaft, Berliner Handelsgesellschaft, Sueddeutsche Kalkstickstoffwerke, Vereinigte Industrieunternehmungen (VIAG) i jej siostrzane firmy Scholven-Chemie i Phenol-Chemie.

Heinrich Buetefisch (1894-1969)

Członek komitetu wykonawczego I.G. Farben w latach 1934-1945, zastępca dyrektora sekcji I, dyrektor syntezy benzyny w I.G. Auschwitz. SS Obersturmbannfuehrer, odznaczony krzyżem SS. Skazany na 6 lat w 1948 roku za zniewolenie. Odznaczony w RFN w 1964 roku, ale order wycofano po 16 dniach, w obliczu gwałtownych protestów.

Friedrich Jaehne (1879-1965)

Członek komitetu wykonawczego I.G. Farben w latach 1934-1945. Naczelny inżynier. Wyróżniony w 1943 roku jako przywódca przemysłu wojskowego. Odznaczony krzyżem zasługi 1-ej klasy. Skazany na 18 miesięcy więzienia w 1948 roku za rabunek. Od roku 1955, członek rady nadzorczej „nowych” zakładów Farbwerke Hoechst. Medal za zasługi od Bayera w 1962 roku, honorowy senator Monachium. Krzyż za zasługi od rządu RFN.

Carl Wurster (1900-1974)

Członek komitetu wykonawczego I.G. Farben w latach 1938-1945. 
Nazistowskie odznaczenie w 1945 roku za zasługi. Od 1952 roku, przewodniczący zarządu „nowego” BASF. Odznaczenie w RFN w 1955 roku. Nagroda Schillera w Mannheim, w 1967 roku. Prezydent Federacji Przemysłu Chemicznego.

[Obrazek: rome1.png]

Traktatem Rzymskim z 1957 r. b. hitlerowcy i b. egzekutywa I.G. Farben zaplanowali Komisję Europejską jako narzędzie władzy Przemysłu Farmaceutycznego w Europie. Następcy I.G. Farben z korporacjami z innych państw Europy dążą do celów swych poprzedników: rynek „od Lizbony po Sofię” dla patentowych leków i produktów genetycznych do kontroli nad sednem życia, patenty GMO celem kontroli żywności… Komisja Europejska zatwierdziła w 2009 r. szczepionki na H1N1 do użytku w UE, ona też ma dochodzić winnych w skandalu tej „pandemii”

Kohl zaczął karierę polityczną z poparciem ww. zbrodniarzy. W latach 1957 – 1967 młody Kohl, miejscowy polityk z miasta BASF, Ludwigshafen, był płatnym lobbystą Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego, centralnej organizacji lobbystycznej niemieckiego kartelu farmaceutyczno-chemicznego, składającego się z tych samych firm, które weszły w skład I.G. Farben. W ten sposób przemysł ten stworzył reprezentanta politycznego.

Opłaciło się!

16-letnia kadencja kanclerza Kohla wyniosła niemiecką chemię i leki do pozycji czołowego eksportera na świecie. I.G. Farben miał zakłady w ponad 150 państwach, bijąc własny poprzedni rekord. W ramach Unii Europejskiej, firmy Bayer, Hoechst i BASF przodują w promowaniu integracji europejskiej, dzięki której skorzystały za Hitlera.

Otto Armbrust, odpowiedzialny za projekt Auschwitz, 14.4.1941 roku oświadczył zarządowi I.G. Farben w Ludwigshafen: „Nasza nowa przyjaźń z SS jest błogosławieństwem. Ustaliliśmy wszystkie środki na integrację obozów koncentracyjnych dla dobra naszej firmy.”

Pracownik I.G. Farben, major SS, dr med. Helmuth Vetter, wykonywał doświadczenia z produktami firmy w kilku obozach koncentracyjnych, na rozkaz firmy Bayer w Leverkusen. Dr Mengele eksperymentował z lekami, które dawał chorym jak i zdrowym więźniom w Auschwitz. Zdrowych najpierw zakażał. Wiele leków powodowało wymioty lub krwawe rozwolnienie. Większość „królików doświadczalnych” zmarła („I.G. Farben – from Anilin to forced labor”, Joerg Hunger i Paul Sander).

W korespondencji dotyczącej Auschwitz są listy z Bayer Leverkusen do komendanta obozu, związane z handlem ludźmi. Czytamy w kolejnych listach: „Z uwagi na planowane doświadczenia z nowym lekiem usypiającym, chcielibyśmy, aby Panowie dali nam do dyspozycji pewną ilość więźniów […] ale uważamy oferowaną cenę 200 Reichmark za kobietę, za zbyt wysoką. Proponujemy nie więcej niż 170 Reichmark na kobietę. Jeśli to przyjmujecie, kobiety przejdą na naszą własność. Potrzebujemy ok. 150 kobiet […] Otrzymaliśmy zamówione 150 kobiet. Pomimo wychudzenia są w stanie zadowalającym. Poinformujemy Panów o przebiegu doświadczeń […] – Przeprowadziliśmy doświadczenia. Wszystkie osoby doświadczalne zmarły. Wkrótce skontaktujemy się z Panami odnośnie nowego zamówienia.”

Były więzień z Auschwitz zeznał: „150 Żydówek, które Bayer zakupił z obozu posłużyło doświadczeniom z nieznanymi preparatami hormonalnymi”.

Równolegle z eksperymentami Behringwerke i Bayer Leverkusen, w Auschwitz rozpoczął swe doświadczenia Hoechst z preparatem przeciw tyfusowi. Wyniki pierwszej serii doświadczeń były niezadowalające. Z 50 osób, 15 zmarło. Lek powodował wymioty i wyczerpanie. Część Auschwitz trzeba było poddać kwarantannie, przez co dalszy ciąg eksperymentowania przeniesiono do obozu Buchenwald.

Wydawnictwo badawcze w obozie Buchenwald, w dniu 10.1.1943 roku podaje nazwiska naukowców testujących leki na zlecenie I.G. Farben. Mimo to lekarz SS, dr Hoven, zeznał w procesie norymberskim:

„SS nie miało do dyspozycji poważniejszych naukowców. Jasne jest, że doświadczenia z preparatami I.G. w obozach koncentracyjnych miały jedynie miejsce w interesie I.G., który wszelkimi sposobami starał się ustalić ich skuteczność. Zdali się na SS, że tak powiem, w brudnej robocie w obozach. I.G. nie zamierzał tego ujawnić, tylko chciał zataić doświadczenia, by […] zatrzymać zyski dla siebie. To nie SS, tylko I.G. wyszedł z inicjatywą eksperymentów w obozach.”

[Obrazek: igfarben1.jpg]
widokówka wysłana ze Szczecina reklamująca nawozy azotowe firmy BASF, wchodzącej w skład spółki aukcyjnej I.G. Farbenindustrie

 

[Obrazek: igfarben2.jpg]
oferta produktów firmy BASF z czasów panowania III Rzeszy, m.in. siarczan amonu, amoniak kwasu chlorowodorowego oraz soda

Eugenika kompleksu jot: od Rotszylda po Obamę, od Auschwitz po H1N1

fragment z felietonów dr True Otta na http://educate-yourself.org/cn/ottpandem…an09.shtml
tłumaczyła Ola Gordon 15.1.2010:

[…] Jak podaje Encyklopedia Britannica, Novartis „powstał w 1996 z fuzji szwajcarskich firm o „długich historiach” –  Ciba-Geigy i Sandoz Laboratories”. Przyjrzyjmy się tym dwóm firmom o „długich historiach”, zobaczmy czego możemy się dowiedzieć.

Obie firmy (Ciba-Geigy i Sandoz) były pierwotnie niemieckie i stanowiły integralne filary olbrzymiego należącego do Rothschilda i Rockefellera „Syndykatu Przemysłu Barwników korporacji” (niemiecki tytuł – Interessengemeinschaft (Syndicate) Farben (Barwniki) – lub w skrócie I.G. Farben). Badacze dojścia Hitlera do władzy już dawno ustalili, że ogromny korporacyjny kapitał przeniesiony ze szwajcarskiego korporacyjnego konta bankowego I.G. Farben był podstawowym środkiem, który sfinansował dojście III Rzeszy do władzy. Były to konta Sandoz, które pozwoliły śledczym skazać w 1948 r. dziadka George’a W. Busha, Prescotta Busha z „Ustawy o handlu z wrogiem”.

Ponadto ustalono, że w 1938 r. w laboratoriach Sandoz opracowano nowy „cudowny lek”, przetestowany przez dr Josef Mengele i innych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ten „cudowny lek” z 1938 r. jest znany dziś jako „dietyloamid” kwas lizergowy, tj. LSD. Wraz z wywozem nazistowskich naukowców do USA w 1945 r. (operacja „Paper Clip”), kontynuowano doświadczenia z LSD i kontrolą umysłu w programie CIA „MK Ultra” (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_LSD   ). „Apostoł” MK Ultra i LSD, Al Hubbard był bliskim przyjacielem w czasach Wietnamu członka klubu Piszczele na Uniwersytecie Yale, późniejszego  senatora Johna Kerry, który w 1988 r. zainicjował bez logiki zamianę telewizyjnych sygnałów analogowych na cyfrowe.

[Obrazek: bayer2.png]

Czy to możliwe, że eugenika z ptasią grypą stworzyła pandemię i cyfrowe sygnały telewizyjne/częstotliwości, które  mogłyby być w jakiś sposób połączone? Czy może to być również powodem, że Barack Obama lansował pomysł umieszczenia próbek DNA wszystkich obywateli amerykańskich w krajowej bazie danych DNA?
Nigdy nie należy również zapomnieć, że to było/jest marzeniem hitlerowskiej eugeniki — lub zaplanowanej eksterminacji „bezwartościowych” ludzi, co podsycało wiele badań IG Farben w imieniu nazistowskiego kartelu Rothschild/Rockefeller już w 1938 r. Dlaczego powinno dziwić, gdy odkrywamy, że wielonarodowa korporacja I.G. Farben po raz kolejny jest siłą napędową ukrytego programu pandemii ptasiej grypy? Trzeba po prostu trochę pokopać by dostać kawałki układanki.

Co jest potrzebne by ZATRZYMAĆ to szaleństwo raz na zawsze? Czy nie wystarczyło ludobójstwo milionów dzięki wypaczonemu programowi nazistów w czasie II wojny światowej.?

[Obrazek: igfarben4.jpg]

Oskarżenie dotyczące ludobójstwa i innych zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w związku z farmaceutycznym procederem „robienia interesów na chorobach” i niedawną wojną z Irakiem
przedłożone Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości
przez dra med. Matthiasa Ratha i innych w imieniu narodów świata
Haga 14.6.2003

źródła:
kolekcja Tropicieli Historii