Folder turystyczny z Oleśnicy – „Oels in Schlesien”

Folder turystyczny z Oleśnicy – „Oels in Schlesien”

29 maja 2019 0 przez Mateusz Śmigły

Oleśnica na krótko przed II wojną światową w broszurze reklamującej turystyczne walory miasta:Schloß Oels – fragment dziedzińca wewnętrznego zamku Książąt Śląskich w Oleśnicy (str. 1).Na małej rycinie w literze rozpoczynającej tekst folderu Breslauer Tor- Brama Wrocławska z początku XIV wieku, jedyna z czterech zachowanych wież bramnych, murów miejskich dawnej Oleśnicy (str. 2).Panorama Oleśnicy z okresu 1935-1944 (str. 3-4).Kąpielisko miejskie, dziś część Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol”,
poniżej stadion miejski (str. 5-6).Zamek Książąt Oleśnickich, poniżej już nie istniejący Teichhaus, Dom nad Stawem  – budynek obsługi i przystań z kawiarnią oraz otwartym tarasem widokowym i pokojami gościnnymi w oleśnickim Parku nad Stawami – dziś w tym miejscu stoi amfiteatr (str.7-8).Na górze po lewej synagoga w 1695 roku przemianowana na zbór ewangelicki pod wezwaniem Salvatora (zbawiciela), po prawej na dole dawny kościół ewangelicki tzw. „Schloßkirche”, dziś Bazylika mniejsza św. Jana Apostoła i Ewangelisty, obok ołtarz cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oraz mapka Śląska (str.9-10).Powiększona mapka fragmentu Śląska z ostatniej strony folderu.


źródło:

kolekcja Tropicieli Historii