Historia z widokówek: „Tu uczyli się służyć Rzeszy”

Historia z widokówek: „Tu uczyli się służyć Rzeszy”

8 maja 2018 0 przez Marcin Czarnecki

Historia z widokówek: „Tu uczyli się służyć Rzeszy”

Autor: Piotr Feliński

Opublikowano na gk24.pl 17.06.2012

W lesie między miejscowością Dobra Rycerskie a rzeką Regą, w okolicach jeziora Bukowiec do dziś pozostały betonowe konstrukcje po byłym niemieckim obozie szkoleniowym i utworzonej tu szkole. – Początkowo mieścił się tu obóz szkoleniowy Oddziałów Szturmowych NSDAP (niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP – dop. red.) – mówi Piotr Feliński, miłośnik historii regionu ze Świdwina. – Ale w drugiej połowie lat trzydziestych został on przejęty przez inną niemiecką organizację, Służbę Pracy Rzeszy (niem. Reichsarbeitsdienst, w skrócie RAD – dop. red.), która utworzyła w nim szkołę dla przyszłych kierowników grup roboczych.

W latach 1936-1937 obóz został rozbudowany i zmodernizowany tak, aby mógł spełniać funkcję szkoły, w której skoszarowane miało być docelowo kilkaset osób. Wtedy to postawione zostały nowe baraki dla szkolących oraz kursantów, wybudowano salę gimnastyczną, plac ćwiczeń oraz strzelnicę. – Na betonowe pozostałości kulochwytu można natknąć się jeszcze dziś – dodaje Zbigniew Czajkowski ze Świdwina.

Widokówki z kolekcji Piotra Felińskiego przedstawiają obóz w czasach, gdy pełnił już funkcję szkoły dla przyszłych kierowników w organizacji Służba Pracy Rzeszy

Cały obiekt ogrodzony był wysokim płotem, który okolono drutem kolczastym. Uczestnicy kursu pełnili obowiązkowe warty strażnicze. W marcu 1937 roku nastąpiło otwarcie szkoły. W pierwszym kursie udział wzięło 180 kursantów. Na uroczystą inaugurację przybyli do Świdwina członkowie kierownictwa zachodniopomorskiego okręgu Narodowosocjalistycznej Partii Niemiec oraz władze IV okręgu RAD, któremu szkoła podlegała. Z działalnością szkoły związane jest również powstanie istniejącego do dziś ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Bukowiec.

Pomysł zagospodarowania terenu wokół jeziora wyszedł od władz miejskich Świdwina. Prace budowlane rozpoczęto w 1937, a zakończono w 1940 roku. W tym czasie powstał okazały budynek z pokojami gościnnymi, salą bilardową i jadalną, która pełniła również funkcję sali tanecznej, amfiteatr oraz drogę dojazdową do szosy Świdwin- Drawsko. Z okazji wybudowania ośrodka wydano także okolicznościowy stempel pocztowy oraz elementy symbolizujące świdwińskie atrakcje turystyczne: zamek, kościół, bramę kamienną, wieżę Bismarcka oraz jezioro Bukowiec.

O Służbie Pracy Rzeszy Reichsarbeitsdienst

(RAD, Służba Pracy Rzeszy) była masową organizacją przystosowania obywatelskiego i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu. Jest twórcą był Konstatntin Hierl. Organizacja powstała po to, by kształtować „postawę młodzieży wobec państwa poprzez pracę”.

Początkowo do organizacji wstępowali ochotnicy. 26 czerwca 1935 roku wprowadzono w III Rzeszy zarządzenie o obowiązku sześciomiesięcznej pracy na rzecz państwa, a obowiązek miał być wypełniony poprzez pracę w Reichsarbeitsdienst. Zarządzeniu temu podlegali mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat, a od 4 września 1939 roku także kobiety.