Ks. Karol Golda. Męczennik Sakramentu Spowiedzi

Ks. Karol Golda. Męczennik Sakramentu Spowiedzi

31 grudnia 2018 0 przez Marcin Czarnecki

31 grudnia 1941 roku do KL Auschwitz został przywieziony ksiądz Karol Golda z Tychów. Zamordowany 14 maja 1942 roku.

Ks. Karol Golda urodził się w 23 grudnia 1914 roku przy Stawowej 68 (dziś Begonii 10).

Do kapłańskiego stanu przygotowywał się w samym Rzymie. Przebywał tam z przerwami od 22 października 1935 do 12 lipca 1939 roku. Skończył studia teologiczno-filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim.

Swoją pierwszą mszę św. odprawił w gronie kolegów w rzymskich katakumbach św. Kaliksta.
Prymicje w rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny odbyły się 24 lipca 1939 roku.

Ks. Karol chciał wrócić do Rzymu na specjalistyczne studia z dziedziny biblistyki. Znał grekę i łacinę, zaczął się uczyć hebrajskiego. Doskonale władał włoskim i niemieckim.

Potrafił porozumieć się w języku francuskim. Uczył się angielskiego.
Wybuch wojny zniweczył plany. Ksiądz rozpoczął pracę w zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu.

31 grudnia 1941 roku zostaje aresztowany przez gestapo i osadzony w pobliskim obozie śmierci.

Powód aresztowania był szczególny. Ksiądz Karol gorliwie przesiadywał w konfesjonale, jednając dusze z Bogiem. Udzielając się wszystkim nie wyłączając osób mówiących językiem niemieckim.

I oto od pewnego czasu począł dość często spowiadać się u niego jeden z żołnierzy niemieckich. Był to szczery katolik, wcielony do armii niemieckiej. Wiadomo zaś o tym było, że regulamin wojskowy z czasów Hitlera zabraniał żołnierzom przystę pować prywatnie do sakramentów świętych.

Prócz tego księżom polskim nie wolno było udzielać posług kapłań skich Niemcom. Ksiądz Karol zdawał sobie sprawę z przykrych następstw, które go czekały z tego powodu. Bystre oko gestapo wyśledziło wnet przestępstwo polskie go księdza.
Ksiądz Karol został aresztowany i poprowadzony do obozu koncentracyjnego, penitenta zaś wysłano na wschodni front.

Ksiądz Karol przeszedł pięć miesięcy prawdzi wego męczeństwa., w czasie którego nie oszczędzono mu bunkra głodowego, został zamordowany 14 maja 1942 roku.

Wśród samych SS-manow miejscowych panowała opinia, że ksiądz Golda zginął jako ofiara tajemnicy spowiedzi.

Jeden ze współbraci tak pisze o nim: „ Padł na posterunku kapłańskim. Nadprzyrodzona miłość kazała mu go objąć. Jeśli całe jego życie było panowaniem woli nad drażniąca sytuacją i nerwami, to w ten sposób heroiczny dokazał tego w ostatnich obozowych przeży ciach.

Hołd jego świętej, niezłomnej kapłańskiej woli oddać musieli nawet złowrogo nastawieni względem niego ludzie”.
Zginął w 28 roku życia, 9 profesji zakonnej i w 3 kapłaństwa.

Numer obozowy – 18.160

Jest jednym z 122 Sług Bożych wobec których 17 września 2003 rozpoczął się, proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników z okresu II wojny światowej.