Kwiaty i znicze na grobach żołnierzy podziemia narodowego.

Kwiaty i znicze na grobach żołnierzy podziemia narodowego.

29 października 2018 0 przez Marcin Czarnecki

W dniu dzisiejszym przed Świętem Wszystkich Świętych delegacja członków i sympatyków ZŻNSZ Okręgu Szczecin złożyła kwiaty i znicze na grobach żołnierzy podziemia narodowego.

Swoją wizytę na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zaczęto od długoletniego Prezesa Okręgu Szczecin ZŻNSZ Ś.P. Antoniego Rogowskiego ps. ” Mietek ” Pan Antoni Rogowski był żołnierzem NSZ- NZW w latach 1946-1952, aż do momentu zatrzymania przez organy bezpieczeństwa komunistycznego reżimu.

Aresztowany został w wyniku poniesionych… ran w obławie na jego oddział 12. 09. 1952 roku. Skazany w 1953 roku na dożywotnie więzienie (zmienione w późniejszym okresie na wyrok 15 lat więzienia) po odbyciu 6 lat kary został zwolniony warunkowo ze względu na stan zdrowia. W 1991 roku założył w Szczecinie Okręg ZŻNSZ. Wraz z innym kombatantem NSZ, kol. Jerzym Sajewiczem, ufundował sztandar Okręgu Szczecin ZŻNSZ, a w późniejszym czasie tablicę pamiątkową NSZ w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Lecha Kaczyńskiego, z dnia 29 sierpnia 2007 roku, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony był także Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego oraz we wrześniu 2012 roku medalem pamiątkowym z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych. Od powołania szczecińskiego Okręgu ZŻNSZ starał się aktywnie walczyć o dobre imię NSZ.

Następnie udano się do kpt. Henryka Rafalskiego ps. „Hen”- łącznika Brygady Świętokrzyskiej NSZ, brata dowódcy 5. Kompanii Brygady Świętokrzyskiej NSZ – por. Zygmunta Rafalskiego ps. „Sulimczyk”, Tadeusza Cierzucha – żołnierza podziemia narodowego , który m.in. organizował obchody rocznicy zbrodni katyńskiej w Szczecinie, Michała Kellera ps. „ ŻBIK” – żołnierza AK,NSZ, który brał udział w licznych walkach z P.U.B i NKWD oraz Kazimierza Łukasika ps. „Samopał” – żołnierza Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Jednego z organizatorów słynnej ucieczki z więzienia NKWD w Skrobowie a po niej żołnierza w oddziale majora Mariana Bernacika ps. „Orlik.

Odwiedziliśmy też grób kpt. Konrada Strycharczyka ps. „Słowik”, który był w oddziale legendarnego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, żołnierz WiN i więzień UB, harcerz od 1934 roku. Odznaczony był min. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkim Orderem Św. Ottona z Bambergu. Pan Konrad był przyjacielem naszego Okręgu

W związku z tym, że większość z naszej grupy to także kibice Pogoni, odwiedziliśmy także groby naszych kolegów ze stadionu śp. Andrzeja Kujawę „Faraona” oraz śp. Daniela Wolniaka „ Helmuta”

Cześć Ich Pamięci !
Chwała Bohaterom !

Grzegorz Kozak
Okręg Szczecin ZŻNSZ