Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych

29 października 2018 0 przez Marcin Czarnecki

Zachęcam do zaangażowania się w zbiórkę „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” 2018. Okres w okolicy daty 1.11.2018 będzie bardzo pracowity – spróbujemy zebrać środki potrzebne do upamiętnienia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego przez kolejny rok: nagrobki, pomniki, tablice pamiątkowe, publikacje, murale, uroczystości, spotkania otwarte, rajdy, turnieje i wiele innych inicjatyw, które upamiętnią i upowszechnią naszych Bohaterów. Organizator zbiórki: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, https://fkw.edu.pl

 

 1. Dane do legitymacji

Proszę (tych, którzy jeszcze tego nie zrobili w roku 2018) o przesyłanie list osób chętnych do udziału w zbiórce publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” – najpóźniej do 16.10.2018 roku. Proszę o przesyłanie list w pliku edytowalnym.


Potrzebne dane:
imię, nazwisko, e-mail, nr tel.

 1. Zapotrzebowanie na materiały do zbiórki

Proszę koordynatorów, żeby w mailu określili bieżący stan materiałów w swoich ośrodkach:
– ilość puszek otwartych
– ilość puszek zaplombowanych
– ilość zużytych puszek, które nie nadają się do ponownego wykorzystania
– ilość plomb
– ilość ulotek

Proszę o podanie zapotrzebowania na materiały w swoich ośrodkach: ile brakuje
– puszek kwestarskich,
– plomb,
– ulotek,
– potykaczy (koszt potykaczy będzie pokrywany ze zbiórki i dzielony 50/50 między organizatora zbiórki a ośrodek koordynujący zbiórkę. Potykacze widocznie zwiększają ilość zbieranych środków).

 1. Regulamin i dokumentacja zbiórki pozostają takie same jak w poprzednich latach
  Instrukcja – zbiórka publiczna na ŻW -2016
  Instrukcja – realizacja zbiórki -2016
 2. Pod poniższymi linkami są spisy inicjatyw sfinansowanych lub dofinansowanych do tej pory ze zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku.

Dziękujemy wszystkim za współpracę. Bez udziału setek ludzi dobrej woli nie zrobilibyśmy razem aż tyle dla upamiętnienia żołnierzy Powstania Antykomunistycznego. Jeśli jakieś relacje pominęliśmy, to proszę o przesłanie linków, opisów i zdjęć z przeprowadzanych inicjatyw. Inicjatywy organizowane dzięki środkom ze zbiórki będziemy promowali na naszych stronach.

2017 – https://fkw.edu.pl/lista-dzialan-sfinansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-od-30-01-2017-do-30-01-2018-r/
2016 – http://fkw.edu.pl/lista-inicjatyw-sfinansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-w-2016/
2015 – http://fkw.edu.pl/579/
2014 – https://fkw.edu.pl/podsumowanie-dzialan-finansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych/

 1. Wpłaty środków ze zbiórki na konto bankowe Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.

Konto bankowe jest w banku BGŻ BNP Paribas. Koszt wpłaty to 7zł + dodatkowy koszt za wpłaty bilonu. Można koszty ominąć deklarując, że wpłata jest na rzecz Fundacji charytatywnej (trzeba użyć tego zwrotu) i opisać wpłatę w następujący sposób: „darowizna, zbiórka, miasto/ośrodek w którym była zbiórka”.

Należy powołać się na „Taryfę prowizji i opłat”, Rozdział 2.1.6. pakietu „Społeczny Lider”

 1. Partner medialny zbiórki

Partnerem Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, organizatora zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” jest portal wMeritum.pl , który nieodpłatnie zajmował się będzie promocją medialną inicjatyw organizowanych ze zbiórki. Proszę o dostarczanie przygotowanych do publikacji materiałów (teksty, plakaty, zdjęcia, filmy) o inicjatywach organizowanych ze zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” na adres: http://wmeritum.pl/patronat-medialny. Redaktorzy wMeritum https://wmeritum.pl zadbają o ich promocję w sieci.

 1. Kontakt w sprawie zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

Wszelkie informacje, dane i zapytania proszę kierować do 2 poniższych osób:

Martyna Burek  e-mail: fundacja.fkw@gmail.com

Karol Wołek  e-mail: ka.wolek@gmail.com