Tadeusz Kopeć (1905-1949). Poseł II RP.

Tadeusz Kopeć (1905-1949). Poseł II RP.

5 kwietnia 2019 0 przez Marcin Czarnecki

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem postaci Tadeusza Kopcia przygotowanej przez uczennice siódmej klasy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie – Julię Szczepańską oraz Julię Oleszkiewicz w ramach konkursu rekrutacyjnego do XXV sesji do „Sejmu Dzieci i Młodzieży”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie poświęconej projektowi w popularnym serwisie społecznościowym >>>Facebook.<<<

Tadeusz Kopeć urodził się 31 maja 1905 roku w Warszawie. Był synem Stanisława i Joanny z domu Trzcińskiej. Posiadał on wyższe wykształcenie. Ukończył gimnazjum Władysława Giżyckiego w Warszawie. Zdał studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Posiadał tytuł magistra praw. W wojsku uzyskał stopień podporucznika rezerwy. Należał do Organizacji Młodzieży Narodowej w Warszawie oraz do tajnego harcerstwa. Pracował w środowiskach polonijnych w kraju (na Śląsku Opolskim) jak i za granicą (w Berlinie). W czasie studiów był wojewódzkim sekretarzem Zjednoczenia Pracy Miast i Wsi oraz współorganizatorem Związku Strzeleckiego w Wielkopolsce. Wieloletni sekretarz generalny Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy. Był dziennikarzem piszącym artykuły, które publikowały gazety w Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Korespondent Gazety Polskiej.

Tadeusz Kopeć rozpoczął swoją działalność dla dobra Polski w 1935 roku. Tego roku został on wybrany posłem na Sejm IV kadencji. Uzyskał wtedy 42 663 głosy z okręgu nr 89, obejmujący powiat katowicki. Należał on do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Sprawował swój mandat poselski  w latach 1935-1938. W czasie swojej kadencji zajmował on wiele ważnych urzędów. Był sekretarzem Sejmu. Pracował on w dwóch komisjach: budżetowej oraz pracy i regulaminowej. Pełnił on w nich następujące funkcje: w komisji budżetowej od 1936 roku był zastępcą jej członka, w komisji pracy i regulaminowej był sekretarzem.

W marcu 1936 roku został wybrany do specjalnej komisji do spraw samorządu stołecznego, a w lutym 1938 został członkiem specjalnej komisji do spraw samorządu miejskiego.

Po wybuchu II wojny światowej nie zakończył on jednak swojej działalności dla dobra Polski. We wrześniu 1939 roku wyjechał do Rumunii, gdzie od maja 1940 roku był wiceprezesem zarządu i kierownikiem sekcji kulturalno-oświatowej Komitetu Obywatelskiego w Bukareszcie. Kilka lat później przedostał się do Włoszech gdzie został oficerem  w II Korpusie Polskim, a od 1944 roku był szefem jego misji wojskowej w Awinionie. Po zakończonej wojnie zamieszkał w Paryżu gdzie pełnił tam funkcję m.in. wiceprezesa Zarządu Okręgu Francja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W 1949 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie 2 listopada 1949 roku zmarł w Epping.

Źródła:
Matura 2012. Historia. Vademecum , autorzy :Antosik Renata, Pustuła Edyta, Tulin Cezary,
Zbiór starych gazet w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śpiewaka w Świdwinie,
https://bs.sejm.gov.pl/,

 

Przydatne linki:

Sejm Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży Julia & Julia