Tag: 31 lipec 1944

24 lipca 2019 0

31 lipca 1944

przez Marcin Czarnecki

Do stolicy przybywa gen. por. lotn. Reiner Stahel, mianowany przez Hitlera dowódcą wojskowym garnizonu Warszawy. Ma rozkaz obrony węzła warszawskiego…