Z cyklu: Polska (i nie tylko) na dawnej fotografii – czeski Rzopik wzór 37

Z cyklu: Polska (i nie tylko) na dawnej fotografii – czeski Rzopik wzór 37

23 marca 2019 1 przez Mateusz Śmigły
czeski Rzopik wzór 37, jeden z 9000 podobnych schronów wybudowanych pomiędzy 1935 a 1938 rokiem przez Czechów na terenie „Sudetenland” (Kraju Sudetów) w ramach tzw. zabezpieczenia Czechosłowacji przed agresją państw sąsiednich. Niemiecka widokówka z czasów II wojny,
napis pod zdjęciem brzmi: „Und trotzdem wurden wir frei !”,
w tłumaczeniu: „A jednak byliśmy wolni !”


Czechosłowackie fortyfikacje:

Czechosłowackie umocnienia wybudowane w latach 1935-1938 w celu zabezpieczenia Czechosłowacji przed agresją państw sąsiednich. Budowę prowadziła powołana 20 marca 1935 roku Dyrekcja Prac Fortyfikacyjnych.

Łącznie wybudowano do 1938 r ponad 10 tysięcy schronów, w tym ok. 250 schronów ciężkich (dla porównania Linia Maginota składała się z ok. 5800 obiektów). Na najbardziej zagrożonych odcinkach granicy wznoszono tzw. twierdze artyleryjskie – obiekty dla piechoty wyposażone w działa przeciwpancerne, ckm i lkm – połączone ze sobą rozległymi sieciami korytarzy podziemnych.

Do końca 1939 roku planowano wybudować łącznie ponad 16 000 schronów (głównie lekkich). W planach na dalsze lata było uzupełnienie linii umocnień o dodatkowe ciężkie schrony. Budowa czechosłowackich fortyfikacji została przerwana 23 września 1938 roku w związku z naciskami rządów Francji i Anglii. i przyjęciem przez prezydenta Beneša ultimatum układu monachijskiego. Do tego czasu ukończono jedynie 5 grup warownych, natomiast kolejne 4 pozostawały w stanie do wykończenia.


Rzopik
 
– lekki schron czechosłowacki przystosowany do prowadzenia ognia bocznego (z czeskiego řopík, ŘOPík).

Obiekty wz.37 powstały na podstawie oryginalnej czechosłowackiej koncepcji. Były zminimalizowaną wersją ciężkich bunkrów TO. Od strony nieprzyjaciela była umieszczona gruba ściana szersza od samego schronu. Dzięki temu strzelnice umieszczone w ścianach bocznych były dobrze chronione przed ogniem z przedpola. Strzelnice składały się z metalowych pancerzy, dzięki czemu były znacznie wytrzymalsze. Do obrony bezpośredniej służyły wyrzutniki granatów. Bunkry budowano na przeciwstoku lub obudowywano murem kamiennym i obsypywano ziemią tworząc niewielkie wzniesienie. Wybudowano łącznie ponad 9000 schronów wzór 37.


źródła:

kolekcja Tropicieli Historii
Wikipedia.pl